MA-MA-MA-TAYs
divadeln trio

Vítejte na webu divadeln�ho tria
MA-MA-MA-TAYs!

Aktu�ln�:

Za��n�me novou sez�nu. Zbrusu nov�. T�ma zn�: Za��tky star�ch konc�. �ekejte inscenaci Voln� p�d aneb hra bez okolnost� (inspirovanou na��m d�vno zahozen�m a nedokon�en�m projektem zvan�m Zrcadlo pravdy) a pot� inscenaci Jak jsme zab�jeli hrab�te. Taky �ekejte nov� web v blogov�m stylu. V�echny novinky m��ete sledovat pohodln� pod hashtagem #rebornfromyourashes. MA-MA-MA-TAYs skon�ilo jako soubor. A povstane jako fenom�n.

MA-MA-MA-TAYs na Facebooku!

nebo n�m m��ete ps�t na mejl mamamatay@email.cz
sprvce webu: Vtzslav Dvok | Vitezslav9@gmail.com